NJARS

Nørrejyske Artilleriregiments Saluteringslaug NJARS

Carl von Hessen bronzekanoner 12 punds ved hovedvagten Skive Kaserne 2005.

Nørrejyske Artilleriregiments Saluteringslaug (NJARS) blev stiftet d. 1. november 2010 af en gruppe af

tidligere militære og civile tjenestegørende ved Nørrejyske Artilleriregiment i Skive og Jydske Dragonregiment i Holstebro. Nørrejyske Artilleriregiment blev oprettet i 1923 og blev i 2000 sammenlagt med flere andre artilleriregimenter til Danske Artilleriregiment i Varde. Den 1. marts 2014 blev Danske Artilleriregiment nedlagt og 1. Ildstøtteafdeling bærer nu traditionerne videre i Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøl. NJARS er tilknyttet Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.

 

I 22 år var der ved hovedvagten på Skive Kaserne opstillet to smukke bronzekanoner på flotte lavetter, malet i de "Oldenburgske farver", rød og gul. Kanonerne var udlånt fra Tøjhusmuseet og kaldes 12- punds kanoner efter Carl von Hessen-systemet fra tiden omkring 1776. Kanonlavetterne er fremstillet af lokale håndværkere efter originale tegnnger fra Tøjhusmuseet med støtte fra Skive Kommune og finansieret af daværende Skive Sparekasse og Salling Bank.

 

NJARS salutkanoner er tro kopier af netop disse kanoner i målestoksforholdet 1:6. Kanonløbet måler 50 centimeter, hele kanonen er 70 centimeter og kaliberen er 20 millimeter. Samlet er vægten 14 kg.

 

I NJARS er der registreret 16 kanoner. 6 ejes af medlemmer, mens resten af foreningens formand. Alle kanoner er håndlavede.

 

 

Salutering

 

Der saluteres med sortkrudt (løst krudt), som antændes med en kort lunte. Alle kanoner er godkendt og registreret som våben hos politiet. NJARS er registreret med CVR nr. og er forsikret hos Topdanmark. Der er forsikret mod både tingskade og personskade.

 

Politiets krav

 

NJARS har fremstillet 14 kanoner efter tilladelse fra justitsministeriet.

Alle salutkanoner er registreret med individnummer i politiets våbenregister.

KRAV:

- At de af ansøgeren anførte tidspunkter fra salutering nøje overholdes.

- At der foreligger forsikring til dækning af evt. erstatningskrav overfor tilstedeværende, fremmede perso-

ner eller ejendom.

- At der kun affyres skud med løst krudt.

- At der under affyringen skabes størst mulig sikkerhed for tilstedeværende personer og der udvises

fornøden hensyn overfor omboende, der orienteres i god tid inden affyringen finder sted.

- At saluteringen foretages af våbentilladelsesindehaverne.

- At fareområdet afspærres med tov, og publikum adviseres før hver skydning.

- At sortkrudtet opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende i overensstemmelse med

reglerne i eksplosivstofbekendtgørelsen nr. 1247 af 30. oktober 2013.

 

Efter administrativ praksis gives der ikke tilladelse til salutkanoner med henblik på anvendelse ved private fester, herunder firmafester og temafester.

 

 

Medlemskab

 

Som medlem af NJARS er der ikke krav om at købe eller eje en salutkanon. Du får et kursus og en våbentilladelse/bæretilladelse af politiet. Du skal dog være over 18 år.

 

Medlemskontingentet af NJARS er kr. 200 årligt. Alle medlemmer kan deltage i alle saluteringer.

 

I dag har NJARS 15 medlemmer.

 

Bestyrelse

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Deres opgave er at tilrettelægge årets aktiviter, indhente tilladelser hos Midt- og Vestjyllands Politi, indkalde medlemmerne til salutering og søge økonomisk hjælp hos sponsorer.

 

Formand: Thomas Schrøder

Sekretær: Niels Erik Larsen

Kasserer: Peter Gadegaard Hansen

 

 

Kontakt

 

Formand Thomas Schrøder, Brombærvej 18, 7800 Skive tlf. 9751 2490, mobil 2479 7718,

e-mail schrøder@fiberpost.dk

 

 

Sponsorer

 

BJARS ønsker sponsorer fra bankernes fonde i Skive, almene fonde eller private fonde.

Der er behov for sponsorer til uniformer, materiel til afspærring, sortkrudt til salutering og forsikring.

 

 

Links

 

På nedennævnte links kan du se, hvad der sker i andre sanske saluteringlaug.

 

www.aalborgkanonlaug.dk

www.nkl.dk

www.faaborgkanonerlaug.dk

www.nyborgfaestning.dk

www.tordenskiold.dk

www.him-salut-dk

www.danskkanonerselskab.dk